93 409 05 83

GESTORIA MERCANTIL A BARCELONA. ASSESSORIA

GESTORIA MERCANTIL A BARCELONA.ASSESSORIA

GESTORIA MERCANTIL A BARCELONA.ASSESSORIA

Un correcte assessorament mercantil i societari és imprescindible per gestionar eficaçment una PIME. La professionalitat i la rapidesa en la gestió, així com uns preus competitius, suposaran per a la seva empresa un suport molt eficaç.

Constitució de Societats
Sol·licitud de certificacions de denominació de societats.
Confecció de llibre d’Actes de la Societat.
Nomenament de càrrecs, augments de capital, poders, trasllats de domicili, …
Dipòsit de Comptes en el Registre Mercantil.
Legalització de llibres mercantils.
Informes sobre Societats Mercantils.
Contractes d’agència mercantil.

Contacti ara!

Click edit button to change this text.

Comments are closed.