93 409 05 83

GESTORIA LABORAL A BARCELONA. ASSESSORIA

[HEADING]GESTORIA LABORAL PER A EMPRESES I AUTONOMS.ASSESSORIA[/heading]

GESTORIA LABORAL PER A EMPRESES I AUTONOMS.ASSESSORIA

Jiménez-Ridruejo & Associats estarà sempre a la seva disposició per resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol dubte o consulta. Rebrà un assessorament altament professional buscant sempre la màxima confiança amb el client. La tramitació de noves altes de personal, quitances, etc. serà sempre realitzada amb la màxima rapidesa. Li proposarem els més ràpids sistemes de comunicació utilitzant de forma prioritària les transmissions telemàtiques.

 

 • Confecció de nòmines. Personalització dels Rebuts de Salaris i enviament telemàtic que li permetrà emmagatzemar els rebuts de salaris, consultar-los i imprimir-los tantes vegades com precisi.
  • Confecció a la seva mesura de resums mensuals de costos laborals
  • Càlcul de quitances
  • Actualització de salaris segons Convenis
  • Confecció butlletins de cotització a la Seguretat Social. Sistema XARXA. Sistema CRETA
  • Gestió i tramitació dels parts d’alta, confirmació i baixa d’I.T. en la Seguretat Social i Mútues Patronals.
  • Confecció declaracions de retencions d’I.R.P.F. treballadors i professionals i resums anuals.
  • Confecció cartes de cessament, sancions, etc …
  • Presentació telemàtica d’altes, baixes de treballadors, etc … en seguretat Social
  • Estudi, confecció i registre en les oficines d’ocupació de contractes de treball, conversions i pròrrogues. Sol·licitud de subvencions i bonificacions.
  • Remissió per via telemàtica de contractes de treball, pròrrogues, etc …
  • Control de venciments de contractes temporals
  • Assistència i representació davant els diferents Organismes Laborals i de la Seguretat Social. Controls i Inspeccions de Treball.
  • Altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i altres règims especials.
  • Assessorament laboral en general.
Vol que en parlem?

Click edit button to change this text.

Comments are closed.