93 409 05 83

GESTORIA COMPTABLE A BARCELONA. ASSESSORIA

GESTORIA COMPTABLE A BARCELONA. ASSESSORIA

ASSESSORIA I GESTORIA COMPTABLE A BARCELONA

La Comptabilitat és per a moltes empreses un tràmit imprescindible però si a més està gestionat amb interès i la periodicitat adequada, és una eina útil en la presa de decisions i en el control dels costos de l’empresa, revertint de forma directa en els beneficis de la mateixa.
El nostre sistema de treball s’adapta a les necessitats del client, buscant un flux d’informació fluït i eficaç. L’estudi i confecció dels estats comptables es realitza amb la periodicitat requerida pel client, disposant així sempre d’una informació ràpida i veraç.

  • Comptabilització de les operacions de la societat
    • Confecció dels registres obligatoris per la legislació vigent (llibres auxiliars de comptabilitat i llibres registre d’I.V.A.)
    • Confecció i Legalització de Llibres Oficials: Diari i Inventari i Comptes Anuals. Formulació de Memòria, comptes de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu.
    • Anàlisi i comentari periòdic dels Estats Financers.
    • Formulació de Comptes Anuals i tràmit de Dipòsit de les mateixes en el Registre Mercantil corresponent.

Miryam Jiménez-Ridruejo està acreditada com a Expert Comptable i inscrita en el Registre d’Experts Comptables del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Volem ajudar-te

Click edit button to change this text.

Comments are closed.